TMMOB Odalar 28 Mayıs 2020, Perşembe

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 61/3   - Yıl: 2018 AĞUSTOS 1010-9164

İçindekiler

KAPAK

(335 KB)

KÜNYE

(121 KB)

İÇİNDEKİLER

(138 KB)

Çanakkale Yöresi (KB Türkiye) Erenköy ve Güzelyalı Fosil Heyelanlarının Jeolojik ve Jeomorfolojik Analizi / Geological and Geomorphological Analysis of the Ancient Erenköy and Güzelyalı Landslides in the Çanakkale District, NW Turkey

DOĞAN PERİNÇEK

(15802 KB)

Aliağa (İzmir) Kıyılarında Termal Su Kaynaklarının Meiobentik Topluluğa (Bentik Foraminifer, Ostrakod ve Mollusk) Etkisi / The effects of submarine springs on meiobenthic assemblages (benthic foraminifers, ostracods and molluscs) on the coasts of Ali

ENGİN MERİÇ ATİKE NAZİK M. BAKİ YOKEŞ İPEK F. BARUT MUSTAFA KUMRAL MUSTAFA ERYILMAZ FUNDA YÜCESOY-ERYILMAZ İBRAHİM GÜNDOĞAN BORA SONUVAR FEYZA DİNÇER

(4863 KB)

Karakaya Karmaşığı Kırıntılı Kayaçlarındaki Klorit ve İllit/Mikaların Mineral Kimyası: Köken ve Diyajenez/Metamorfizma / Mineral Chemistry of Chlorite and Illite/Mica in the Clastic Rocks of Karakaya Complex: Origin and Diagenesis/Metamorphism

ÖMER BOZKAYA HÜSEYİN YALÇIN SEMA TETİKER

(11254 KB)

Mardin-Dargeçit Yöresi Üst Kretase-Paleosen Yaşlı Germav Formasyonu’nun Mineralojisi ve Fillosilikat / Kil Jeokimyası / Phyllosilicate / Clay Geochemistry of Mineralogy and Upper Cretaceous-Paleocene Germav Formation in Mardin-Dargeçit Area

SEMA TETİKER ADİLE KÜBRA AKMAN HÜSEYİN YALÇIN

(14740 KB)

Çöpler (Erzincan, İç-Doğu Anadolu) Porfiri-Epitermal Altın Yatağında Arjilik Alterasyona İlişkin Mineralojik Kanıtlar / Mineralogical Evidences on Argillic Alteration in the Çöpler Porphyry-Epithermal Gold Deposit (Erzincan, East-Central Anatolia)

ÖMER BOZKAYA GÜLCAN BOZKAYA NURULLAH HANİLÇİ A. SAMED GÜVEN DAVİD A. BANKS I. TONGUŞ UYSAL

(12130 KB)

Holosen’in Katları / Stages of the Holocene

NİZAMETTİN KAZANCI

(307 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(6146 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için