TMMOB Odalar 18 Şubat 2019, Pazartesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 86   Yıl: 2017 41/2 ARALIK ISSN 1016-9172

İçindekiler

İçindekiler

(217 KB)

Atık Barajlarındaki Su Kaçaklarının İncelenmesi: Çanakkale Örneği/Investigation of Water Seepage from Tailing Dams, Case of Çanakkale

Koray ULAMIŞ, Recep KILIÇ

(3654 KB)

Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi/Hydrogeochemical Investigation of Karagöl (Borçka-Artvin) Lake and Its Vicinity

Şehnaz ŞENER, Hülya KİBAR

(7936 KB)

Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı/Distribution of Water and Bottom Sediment Temperature of Lake Köyceğiz

Özgür AVŞAR, Bedri KURTULUŞ

(11945 KB)

Trabzon Civarındaki Fay Türü Jeolojik Yapıların Gravite Verileri Kullanılarak Belirlenmesi/Identification of Fault Type Geological Structures around Trabzon by Using Gravity Data

Ali ELMAS

(11528 KB)

Underground Structures, Rock Structures and Rock Mechanics from Ancient Era to the Modern Age/İlk Çağlardan Günümüze Yer Altı Yapıları, Kaya Yapıları ve Kaya Mekaniği

Ebru AKIŞ, Özgür SATICI

(5404 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için