TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

İçindekiler

Sayı: 86   - Yıl: 2017 41/2 ARALIK ISSN 1016-9172

İçindekiler

Atık Barajlarındaki Su Kaçaklarının İncelenmesi: Çanakkale Örneği/Investigation of Water Seepage from Tailing Dams, Case of Çanakkale

Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi/Hydrogeochemical Investigation of Karagöl (Borçka-Artvin) Lake and Its Vicinity

Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı/Distribution of Water and Bottom Sediment Temperature of Lake Köyceğiz

Trabzon Civarındaki Fay Türü Jeolojik Yapıların Gravite Verileri Kullanılarak Belirlenmesi/Identification of Fault Type Geological Structures around Trabzon by Using Gravity Data

Underground Structures, Rock Structures and Rock Mechanics from Ancient Era to the Modern Age/İlk Çağlardan Günümüze Yer Altı Yapıları, Kaya Yapıları ve Kaya Mekaniği

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası