TMMOB Odalar 29 Mayıs 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 60/1   - Yıl: 2017 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

KAPAK

(346 KB)

KÜNYE

(157 KB)

İÇİNDEKİLER

(573 KB)

Önsöz

(582 KB)

Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras; Yerbilimlerinin Yeni Açılımları / Cultural Geology and Geological Heritage; new initiatives for earthsciences

NİZAMETTİN KAZANCI NAZİRE ÖZGEN ERDEM MEHMET KORHAN ERTURAÇ

(3302 KB)

Göllüdağ Volkanik Kompleksi İçerisinde Kültürel ve Jeolojik Miras Öğeleri / The cultural and geological heritage sites within the Göllüdağ Volcanic Complex

MEHMET KORHAN ERTURAÇ HİLAL OKUR BATUHAN ERSOY

(8704 KB)

Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi / Hasankeyf (Batman) Site From Cultural Geological Perspective

DERYA SİNANOĞLU MUZAFFER SİYAKO SABR KARADOĞAN NAZİRE ÖZGEN ERDEM

(6820 KB)

Doğu Anadolu’daki Obsidiyen Kaynak Alanlarının Belirlenmesinde Jeomorfolojik ve Volkanolojik Göstergelerin Önemi / The Importance of the Geomorphological and Volcanological Indicators in Determining Obsidian Source Areas

EBRU AKKÖPRÜ DAMASE MOURALIS ANNE-KYRIA ROBIN CATHERINE KUZUCUOĞLU MEHMET KORHAN ERTURAÇ

(5236 KB)

Diyarbakır Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri: Arazi Değişimlerinin Jeomorfolojik Kayıtları / The Hevsel Gardens and The River Tigris in Diyarbakır: Geomorphological Archives of Landscapes Changes

SABRİ KARADOĞAN1, CATHERİNE KUZUCUOĞLU

(7630 KB)

Başkale Bölgesi’nin (Van) Jeolojik ve Jeomorfolojik Öğeleri / Geological-Geomorphological Elements of Başkale Region, Van

AZAD SAĞLAM SELÇUK HALİL ZORER

(7858 KB)

Paleontolojik Bir Jeosit Örneği: Hasanağa Deresi, Akçadağ, Malatya / A Palaentological Geosite Example: Hasanağa Stream, Akçadağ, Malatya

SİBEL KAYĞILI NİYAZİ AVŞAR ERCAN AKSOY

(5960 KB)

Türkiye’de Mevcut İlk ve Orta Öğretim Programlarının Jeomiras ve Jeopark Bilincinin Oluşmasına Etkileri / Effects of the Present Primary and High School Education Programmes In Turkey On the Formation of Consciousness for Geoheritage and Geoparks...

EMİNE GÜNOK

(1125 KB)

Bir Açık Alan Dersliği: Kandıra Kıyıları (Kocaeli, Türkiye) / An Outdoor Classroom: The coasts of Kandıra (Kocaeli, Turkey)

ALİ UZUN

(4980 KB)

Niksar (Tokat) Yöresinin Jeodeğerleri / Geo Heritage of the Niksar (Tokat) Region

ÖZLEM TOPRAK HÜSEYİN ŞAHİN

(9436 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(16272 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için