TMMOB Odalar 18 Ağustos 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 59/2   Yıl: 2016 NİSAN ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(132 KB)

A hypothesis for the alternative southern branch of the North Anatolian Fault Zone, Northwest Turkey KB Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun alternatif Güney Kol’u için bir hipotez

Gürol SEYİTOĞLU, Bülent KAYPAK, Bahadır AKTUĞ, Esra GÜRBÜZ, Korhan ESAT, Alper GÜRBÜZ

(6435 KB)

Kazdağ Masifi’nde (Biga Yarımadası) Yer Alan Meta-Ofiyolitik Kayaların TitaniQ Termometresi ve Rutil İz Element Bileşimi TitaniQ Thermometer and Trace Element Composition of Rutile in Meta-Ophiolitic Rocks From the Kazdağ Massif, Biga Peninsula

Fırat ŞENGÜN

(741 KB)

10 Ocak 2016 Hacıduraklı-Çiçekdağı (Kırşehir) depremi (Mw = 5.0); ilgili yapılar ve tektonik ortam, Orta Anadolu - Türkiye 10 January 2015 Hacıduraklı-Çiçekdağı (Kırşehir) earthquake (Mw = 5.0); implications about related structures and tectonic envi

Uğur TEMİZ, Y. Ergun GÖKTEN

(609 KB)

Çetin Baraj Gövdesi ve Dolayının Jeolojisi ve Heyelan Araştırması Geology and Landslide Investigations in and Around the Çetin Dam Site

Doğan PERİNÇEK

(1863 KB)

Şeyl Gazı; Jeolojik Özellikleri, Çevresel Etkileri ve Küresel Ekonomik Anlamı Shale Gas; Geological Properties, Environmental Effects and Global Economic Meaning

Nazan YALÇIN ERİK

(681 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için