TMMOB Odalar 29 Mayıs 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 59/1   - Yıl: 2016 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

KAPAK

(323 KB)

KÜNYE

(198 KB)

İÇİNDEKİLER

(129 KB)

Oltu-Balkaya havzasının (KD Türkiye) tektonik konumu ve Geç Kretase sonrası jeolojik evrimi Tectonic setting and structural evolution of post-Late Cretaceous the Oltu-Balkaya basin (NE Turkey)

HÜSEYİN YILMAZ ALİ YILMAZ

(8617 KB)

Jeolojik Çözümlemelerde Uydu Görüntüleri Destekli Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yöntemleri; Yeni Foça (İzmir) Yöresi Örneği Satellite Imagery Supported GIS Methodologies on Geological Analysis: Example from Yeni Foça (İzmir)

BEKİR MURAT TEKİN ENİS KEMAL SAGULAR

(21922 KB)

Sivas-Divriği Demir Yatağı Kireçtaşı-Ofiyolit-Granitoyid Üçlü Dokanağında Flogopit Oluşumları Phlogopite Occurrences within Limestone-Ophiolite-Granitoid Triple Contact from Sivas-Divriği Iron Deposit

HÜSEYİN YALÇIN ÖMER BOZKAYA

(14414 KB)

Sisorta (Koyulhisar-Sivas) Yüksek Sülfidasyon Epitermal Altın Yatağının Jeoloji-Mineralojisi ve İzotop (O-D, S, Cu ve Ar/Ar) Jeokimyası Geology-Mineralogy and Isotope (O-D, S, Cu And Ar/Ar) Geochemistry of Sisorta High Sulfidation Epithermal Gold Dep

ÇİĞDEM ŞAHİN-DEMİR ALİ UÇURUM

(11655 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(13033 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için