TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yeryuvarı Ve Insan
İçindekiler

Sayı: 11/1   -   Yıl: ŞUBAT 1986

İçindekiler

Yeryuvarı ve İnsan

Yapısal Jeolojide Kullanılan Pi ve Beta Diyagramlarının Bilgisayar Programı İle Hazırlanması

Ada Yaylarının Bileşimi ve Kıtasal Büyüme

Yenilenemeyen Enerji Kaynaklarının Dünya Üzerindeki Dağılımı, Beklenen Gelişmeler ve Türkiye`nin Konumu

Tersiyer`de Memeli Fosillerin Yataklandıkları Ortamlar ve Bunlara Örnekler

Umman Ofiyoliti: Open University Projesi

Hazar Gölü Yakınında Bitlis Kenet Kuşağının Yapısı ve Deformasyon Tarihçesi

Toroslardaki Üst Triyas - Alt Jura Orojenitik Olaylarının İpucu

1969-70 Demirci, Alaşehir ve Gediz Depremlerindeki Normal Faylanmanın Sismolojik Araştırması: Kıtasal Kabuk Deformasyonunun Geometrisi ve Doğası Açısından Gösterdikleri

Bahçe (Kuzay Amanoslar - Güney Orta Türkiye) Alanında Ordovisiyen Stratigrafisinin Yeni Yorumu

Haberler

TJK`dan Haberler

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası