TMMOB Odalar 17 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 57/1   Yıl: 2014 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(129 KB)

Deliçay ile Tarsus (Berdan) Çayı Arasındaki Bölgede Yer Alan Kuvaterner Sedimanlarının Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri Mineralogical and Geochemical characteristics of Quaternary Sediments from the Area Between Deliçay and Tarsus (Berdan) Rive

Mehmet Ali KURT, Musa ALPASLAN, Abidin TEMEL, Cüneyt GÜLER

(987 KB)

Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları Natural Stones Qualified as Geological Heritage in Turkey

Nizamettin KAZANCI, Alper GÜRBÜZ

(722 KB)

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye Paleoseismological Three Dimensional Virtual Photography Method, Case Study: Duru-2012 Trench, Tuz Gölü Fault Zone, Cent

Akın KÜRÇER, Yaşar Ergun GÖKTEN

(790 KB)

Turhal-Pazar-Zile (Tokat) Yöresinin Üst Mesozoyik Stratigrafisi The Upper Mesozoic Stratigraphy of Turhal, Pazar, Zile (Tokat) Region

Hülya GÜRELİ YOLCUBAL, Mehmet AKYAZI, T. Fikret SEZEN, Özlem TOPRAK, M.Yasin CANBOLAT, Filiz KOÇAK,

(2699 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için