TMMOB Odalar 25 Haziran 2019, Salı

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 53/2-3   Yıl: 2010 AĞUSTOS-ARALIK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(419 KB)

Zigana (Gümüşhane, KD-Türkiye) Volkanitlerinin Alterasyon Mineralojisi ve Kütle Değişimi = The Alteration Mineralogy and Mass Change of the Zigana (Gümüşhane) Volcanics of NE Turkey

Ferkan SİPAHİ, M. Burhan SADIKLAR

(8970 KB)

Çelikhan (Adıyaman) Civarında Yüzeyleyen Metamorfik ve Magmatik Kayaların Petrolojisi=Petrology of Metamorphic and Magmatic rocks in the Vicinity of Çelikhan (Adıyaman), Turkey

Özlem ŞAHİN, Veysel IŞIK

(6072 KB)

Çan Jeotermal Alanı’nın Hidrojeokimyasal ve Hidrojeolojik İncelenmesi=Hydrogeochemical and Hydrogeological Investigation of the Çan Geothermal Field

Ozan DENİZ, Alper BABA, Gültekin TARCAN

(9697 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için