TMMOB Odalar 02 Haziran 2020, Salı

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 53/1   - Yıl: 2010 NİSAN ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(97 KB)

Türkiye’de Geç Burdigaliyen–Langiyen Periyodu ve Avrupa ile Paleortamsal ve Paleoiklimsel Karşılaştırma: Muğla–Milas (Kultak) Geç Burdigaliyen-Langiyen Palinoflorası ve Paleoiklimsel Özellikleri : The Late Burdigalian–Langhian

(2463 KB)

Bioerosion Structures on the Crassostrea gryphoides (Schlotheim, 1813) Shells from the Salyan Formation (Upper Burdigalian-Lower Langhian), K. Maraş, Southeastern Turkey = Salyan Formasyonu’undaki (Üst Burdigaliyen-Alt Langiyen) Crassostrea gry

(2910 KB)

Çivril doğusu’nda (Denizli) yüzlek veren Rupeliyen–erken Şattiyen (Oligosen) yaşlı Tokça Formasyonu’nun Paleoekolojisi: Sayısal iklimsel karşılaştırmalar=Palaeoecology of the Rupelian–early Chattian (Oligocene) aged Tokça Form

(2354 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için