TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 52/3   Yıl: 2009 ARALIK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(95 KB)

Türkiye’nin Akdeniz Sahillerindeki yalıtaşlarının Holosen deniz düzeyi oynamaları ve tektonizma açısından önemi=Beachrock formations on the Mediterranean Coast of Turkey: Implications for Holocene sea level changes and tectonics

Attila ÇİNER , Stéphane DESRUELLES , Eric FOUACHE , Erdal KOŞUN, Rémi DALONGEVILLE

(1352 KB)

Caferbey ve Sart-Çamur (Salihli) Jeotermal Alanlarının Hidrojeokimyasal İncelenmesi=Hydrogeochemical Study of the Caferbey and Sart-Çamur Geothermal Fields, Salihli

Tuğbanur ÖZEN, Gültekin TARCAN

(1184 KB)

Gülbahçe Körfezindeki hidrotermal aktivitenin yüksek ayrımlıklı sığ sismik ve palinolojik çalışmalar ile belirlenmesi=High-resolution shallow seismic and palynological studies in determining hydrothermal activity in Gülbahçe Bay

Bade PEKÇETİNÖZ, Mine Sezgül KAYSERİ, Mustafa EFTELİOĞLU,Erdeniz ÖZEL

(4189 KB)

Neojen-Kuvaterner sınırının değişmesi ve beklenen gelişmeler=Changing of the Neogene- Quaternary boundary and possible developments

Nizamettin KAZANCI

(206 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için