TMMOB Odalar 18 Ağustos 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 01/1   Yıl: 1947 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(131 KB)

ÖNSÖZ

(75 KB)

JEOLOJİ KURUMU AÇILIŞ NUTKU

(155 KB)

Istranca Masifinin Jeolojik Yapısı

Hamit N. Pamir & Fuat Baykal

(3461 KB)

Karadeniz Ereğlisinde Bulunan Fosilli Üst Silür Tabakalarına Dair Not

M. Recep Egemen

(2184 KB)

Uludağ Masifinin Tektoniği Hakkında

İhsan Ketin

(3188 KB)

Türkiye ile İskoçya Arasında bir Mukayese

W. J. Mc Callien

(2302 KB)

Türkiye Petrol Bölgeleri İle Doğu Avrupa ve Batı Asya Petrol Bölgeleri Arasında Jeolojik Münasebetler

E. Lahn

(425 KB)

Uşak Kuzeyinde Bir Kristalen Şist Kütlesi Hakkında

Melih Tokay & Orhan Bayramgil

(866 KB)

Mail Tabakalarda Vasatî Sismik Suratlerin Tayini

Hilmi F. Sagoci

(699 KB)

Kocaeli Triasında Yeni Fosil Yatakları

Kemal Erguvanlı

(131 KB)

Yukarı - Gediz Vadisinde Miosen`e Ait Vertebre Fosilleri

İsmail Yalçınlar

(1077 KB)

Beynelmilel Jeoloji Kongresi XVIII. Toplantı, Londra. 1948.

(73 KB)

İdare Heyeti ve Üyeler

(124 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(13428 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için