TMMOB Odalar 25 Haziran 2019, Salı

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 01/2   Yıl: 1948 MART ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(2236 KB)

Samanlı yarımadasında üst kretase mevcudiyeti hakkında

Galip OTKUN

(381 KB)

Diyarbakır'ın N ve NE inde Hazru - Eğil Bölgesinde Jeolojik Müşahedeler ……

W.CHAZAN

(220 KB)

Kasaba ve Elmalı ovalarındaki detritik depoları yaşına dair

Talip YÜCEL

(419 KB)

Kuzeybatı Anadolu karbonifer havzalarının örtü tabakaları hakkında müşahedeler

Fi A.CHARLES

(588 KB)

Denizli - Sarayköy - Buldan bölgesinin deprem faaliyeti hakkında not

E,LAHN

(496 KB)

Türkiyede kretase ve nümülitik tabakalarında foraminifer türleri

Atıfe DACİ

(307 KB)

Erzurum bölgesindeki liğnit yataklarının jeolojisi hakkında not

E.LAHN

(549 KB)

Avlan va Ova göllerinin teşekkülü hakkında not

Galip OTKÜN

(174 KB)

(174 KB)

MÜNAKAŞALAR (Discussions)

(101 KB)

(101 KB)

YENİ YAYİNLAR (Reviews)

HANS CLOOS

(108 KB)

Türkiye jeolojik bibliyografyası

E,Lahn

(419 KB)

(419 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için