TMMOB Odalar 18 Ağustos 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 04/1   Yıl: 1953 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(125 KB)

(125 KB)

Bartın-Kurucaşile bölgesinde senonien'e ait efüzif marn-tüfit fasiesi hakkında

W,Th Fratschner ve G.van der Kaadeıı

(3533 KB)

Zonguldak bölgesinde tesbit olunan Seladonit hakkında

0.BAYRAMGİL ,Th.HÜGP,W.NOWACKI

(230 KB)

Cenup-doğu Türkiyede tersiyer-kretase hududu

A.TEN DAM

(173 KB)

Orta Anadoluda hidrojeolojik araştırmalar ve bunların icabettirdiği sondaj tipleri

Ml TOPKAYA

(2519 KB)

Türkiye kurulacak bir Hidrojeoloji Enstitüsü hakkında rapor

Hamit Nafiz PAMİR

(148 KB)

Le phenomene

Rita Lopez LLERGO

(172 KB)

Kocanaz deresi güneyinde kalk-alkali-siyenit ailesine mensup lamprofir zuhurları hakkında not

W.Th.Fratschner,G.van der Kaaden

(276 KB)

Türkiyede İki yeni lockhartia eepesi

A,TEN DAM

(470 KB)

Gözlü Devlet Üretme Çiftliği civarında hidrojeolojik araştırmalar (Konya-Sarayönü)

Mehmet TÜP KAYA

(1938 KB)

Sultan dağları eteklerinde omurgalılar ihtiva eden neojen tabakaları

İsmail YALÇINLAR

(119 KB)

Türkiyede tetkik edilen bazı manganez yataklarının teşekkülleri hakkında notlar

Ahmet PEKKAN

(1566 KB)

Türkiye Jeoloji Kurumunun 30 Ekim - 1 Kasım 1952 toplantısı açılış nutku

Recep Egemen

(133 KB)

Petrol aramalarında stratigrafinin önemi

Ceuat E,TAŞMAN

(90 KB)

Maden mineralleri ve yapıları

PAUL RAMDOHR

(92 KB)

Trepca maden yatağı ve civarı

F.SCHUMACHER

(91 KB)

Minerallerin dichotomique yolla tayini hakkında

Orhan BAYRAMGİL

(186 KB)

XIX. Milletlerarası Jeoloji Kongresi, Cezayir 1951

(66 KB)

Üyeler Listesi

(196 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için