TMMOB Odalar 03 Haziran 2020, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 04/1   - Yıl: 1953 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

KAPAK

(98 KB)

KÜNYE

(78 KB)

İÇİNDEKİLER

(132 KB)

Bartın-Kurucaşile bölgesinde senonien`e ait efüzif marn-tüfit fasiesi hakkında

W. TH. FRATSCHNER G. VAN DER KAADEN

(5212 KB)

Zonguldak bölgesinde tesbit olunan Seladonit hakkında

O. BAYRAMGİL TH. HÜGI W. NOWACKI

(671 KB)

Cenup-doğu Türkiyede tersiyer-kretase hududu

A. TEN DAM

(196 KB)

Orta Anadoluda hidrojeolojik araştırmalar ve bunların icabettirdiği sondaj tipleri

M. TOPKAYA

(1385 KB)

Türkiye kurulacak bir Hidrojeoloji Enstitüsü hakkında rapor

HAMİT NAFİZ PAMİR

(131 KB)

Le Phénomène des Captures; son Importance dans la Modification des Bassins hydrologiques et dans l`Accroissement des Aires désertiques et demi-désertiques

RİTA LOPEZ LLERGO

(171 KB)

Kocanaz deresi güneyinde kalk-alkali-siyenit ailesine mensup lamprofir zuhurları hakkında not

W. TH. FRATSCHNER G. VAN DER KAADEN

(868 KB)

Türkiyede İki yeni lockhartia eepesi

A. TEN DAM

(2091 KB)

Gözlü Devlet Üretme Çiftliği civarında hidrojeolojik araştırmalar (Konya-Sarayönü)

M. TOPKAYA

(1529 KB)

Sultan dağları eteklerinde omurgalılar ihtiva eden neojen tabakaları

İSMAİL YALÇINLAR

(141 KB)

Türkiyede tetkik edilen bazı manganez yataklarının teşekkülleri hakkında notlar

AHMET PEKKAN

(1473 KB)

Türkiye Jeoloji Kurumunun 30 Ekim 1 Kasım 1952 Toplantısında, Başkan Dr. Recep Egemen`in Açış Nutku

(121 KB)

Petrol aramalarında stratigrafinin önemi

CEVAT E. TAŞMAN

(114 KB)

Maden mineralleri ve yapıları

O. BAYRAMGİL

(116 KB)

Trepca maden yatağı ve civarı

A. HELKE

(116 KB)

Minerallerin dichotomique yolla tayini hakkında

(118 KB)

XIX. Milletlerarası Jeoloji Kongresi, Cezayir 1951

(101 KB)

Üyeler Listesi

(116 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(13641 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için