TMMOB Odalar 18 Ağustos 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 17/1   Yıl: 1974 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(291 KB)

Laevigatosporites haardti (R. POT. et VEN.) TH. ve Tipi Üzerine Bir Biyometri Araştırması.

Akyol, E.

(1020 KB)

Kırka Borat Yataklarındaki Kil Mineralleri Üzerine Ön Çalışma.

Baysal, O

(651 KB)

Eskişehir, Gümele Çevresindeki Tersiyer Volkanik ve Sedimanter Kayaçlarda Bir Ön Çalışma.

Tünel, T.

(4966 KB)

Güneydoğu Anadolu Sason ve Baykan Yöresinin Stratigrafisi.

Özkaya, İ.,

(1286 KB)

Bi-Sb-S Sisteminde Deneysel Araştırmalar.

Salancı.B.,

(327 KB)

1974, BatıAnadolu “andezit” ve “bazalt” jenezi sorununa katkılar: 87-172.

Savaşçın, Y.,

Türkiye Orta Sinap Bovidea faunası

Tekkaya, İ.,

(242 KB)

Toros bölgesi Permiyenine ait yeni bir Colaniella türünün tanımı

Çatal, E., Dağer, Z.,

(2866 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için