TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Türkiye Jeoloji Bülteni

İçindekiler

Sayı: 17/1   - Yıl: 1974 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İÇİNDEKİLER

Laevigatosporites haardti (R. POT. et VEN.) TH. ve Tipi Üzerine Bir Biyometri Araştırması.

Kırka Borat Yataklarındaki Kil Mineralleri Üzerine Ön Çalışma.

Eskişehir, Gümele Çevresindeki Tersiyer Volkanik ve Sedimanter Kayaçlarda Bir Ön Çalışma.

Güneydoğu Anadolu Sason ve Baykan Yöresinin Stratigrafisi.

Bi-Sb-S Sisteminde Deneysel Araştırmalar.

1974, BatıAnadolu “andezit” ve “bazalt” jenezi sorununa katkılar: 87-172.

Türkiye Orta Sinap Bovidea faunası

Toros bölgesi Permiyenine ait yeni bir Colaniella türünün tanımı

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası