TMMOB Odalar 17 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 19/2   Yıl: 1976 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(154 KB)

Eoannularia conica n. sp. türünün tanımı ve Darende-Gürün (Batı Malatya) yöresindeki Üst Lütesiyen-Alt Priaboniyen kireçtaşlarına ilişkin yeni görüşler

Sirel, E.,

(1120 KB)

Ortahisar’ın çevresel jeolojik sorunları

Doyuran, V.,

(791 KB)

Polatlı (GB Ankara) güneyinde bulunan Alveolina, Nummulites, Ranikothalia ve Assilina cinslerinin bazı türlerinin sistematik incelemeleri

Sirel, E.,

(1175 KB)

Karaman-Ermenek (Konya) bölgesinde ofiolitli melanj ve diğer oluşuklar

Koçyiğit, A.,

(2768 KB)

Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi

Gökten, E.,

(330 KB)

Hırka (Kayseri) diyatomit yatağının jeokimyası ve oluşumu

Uygun, A.,

(796 KB)

Ergani (Maden) bakır yatağı ve plaka tektoniği

İleri, S., Salancı, B., Bitem, M., Doğan R.,

(2239 KB)

Akseki polyesi, Torosların karstik bölgelerindeki dağarası ovalarının oluşumu ve gelişimi

Güldalı, N.,

(500 KB)

San Andreas ve Kuzey Anadolu fayları arasında bir karşılaştırma

Ketin, İ.,

(355 KB)

Kırklareli yöresi (Kuzey Trakya) denizel Oligoseni’nin stratigrafisi ve Nummulites türleri

Sirey, E., Gündüz, H.,

(2137 KB)

Haymana Polatlı yöresinin (Güneybatı Ankara) Üst Kretase-Alt Tersiyer stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi

Ünalan, G., Yüksel, V., Tekeli, T., Gönenç, O., Seyirt, Z., Hüseyin, S., 1976,

(1175 KB)

Toroslarda Karaman yöresindeki analsimli piroklastitlerle ilgili gözlemler

Tuzcu, N.,

(1070 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için