TMMOB Odalar 18 Ağustos 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 27/2   Yıl: 1984 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(125 KB)

Bodrum yarımadasındaki magmatik kayaçların petrolojisi ve kökensel yorumu

Ercan, T., Günay, A., Türkecan, A.,

(1347 KB)

İstanbul çevresinden Ordovisiyen Brakiyopodları

Sayar, C.,

(1064 KB)

Dumanlı Dağı (Tokat) Çeltek Dağı (Sivas) arasındaki bölgede Boztepe Formasyonu’nun yaşı, alt bölümleri ve dokanak ilişkileri

Yılmaz, A., ,

(571 KB)

Kınık (KB-Ankara) Eosen tatlı su alg biyoherm ve stramatolitleri

Varol, B., Kazancı, N., Okan, Y.,

(1603 KB)

Turhal antimon yataklarının jeolojisi ve kökeni

Gökçe, A., Köksoy, M.,

(617 KB)

Akdağmadeni (Yozgat) kontakt metasomatik yataklarındaki sıvı kapanım çalışmaları

Sağıroğlu, A.,

(760 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için