TMMOB Odalar 12 Kasım 2019, Salı

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 28/1   - Yıl: 1985 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(145 KB)

Saros körfezinin istifleri ve tektonik yerleşimi, Kuzeydoğu Ege Denizi, Türkiye

(925 KB)

Loftusia anatolica MERİÇ’in Neo-Tetis içinde yayılımı

(378 KB)

Malatya güneydoğusundaki Maden magmatik kayaçlarının jeolojisi ve tektonik ortamına jeokimyasal bir yaklaşım

(793 KB)

Göktepe (Ermenek-Konya) yöresinin Pb-Zn zuhurları

(1246 KB)

Kemiktepe (Uşak-Eşme) omurgalı faunası Hipparionlarında odontolojik değişimler

(525 KB)

Ankara dolaylarındaki Neojen yaşlı volkanitlerinin jeokimyası

(625 KB)

Karayazı fayı

(252 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için