TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 28/1   Yıl: 1985 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(145 KB)

Saros körfezinin istifleri ve tektonik yerleşimi, Kuzeydoğu Ege Denizi, Türkiye

Saner, S.,

(925 KB)

Loftusia anatolica MERİÇ’in Neo-Tetis içinde yayılımı

Meriç, E.,

(378 KB)

Malatya güneydoğusundaki Maden magmatik kayaçlarının jeolojisi ve tektonik ortamına jeokimyasal bir yaklaşım

Özçelik, M.,

(793 KB)

Göktepe (Ermenek-Konya) yöresinin Pb-Zn zuhurları

Kuşçu, M.,

(1246 KB)

Kemiktepe (Uşak-Eşme) omurgalı faunası Hipparionlarında odontolojik değişimler

Tuna, V.,

(525 KB)

Ankara dolaylarındaki Neojen yaşlı volkanitlerinin jeokimyası

Tankut, A.,

(625 KB)

Karayazı fayı

Koçyiğit, A.,

(252 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için