TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Türkiye Jeoloji Bülteni

İçindekiler

Sayı: 28/1   - Yıl: 1985 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İÇİNDEKİLER

Saros körfezinin istifleri ve tektonik yerleşimi, Kuzeydoğu Ege Denizi, Türkiye

Loftusia anatolica MERİÇ’in Neo-Tetis içinde yayılımı

Malatya güneydoğusundaki Maden magmatik kayaçlarının jeolojisi ve tektonik ortamına jeokimyasal bir yaklaşım

Göktepe (Ermenek-Konya) yöresinin Pb-Zn zuhurları

Kemiktepe (Uşak-Eşme) omurgalı faunası Hipparionlarında odontolojik değişimler

Ankara dolaylarındaki Neojen yaşlı volkanitlerinin jeokimyası

Karayazı fayı

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası