TMMOB Odalar 29 Mayıs 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 30/1   - Yıl: 1987 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(207 KB)

Çamdağ (Sakarya)-Sünnicedağ (Bolu) yöresinin jeolojisi

(2407 KB)

Muş ve Aladağ’ın fauna ve florası hakkında

(3096 KB)

Korkuteli yöresinin (KB Antalya) Üst Eosen-Alt Oligosen kalkerli nannoplankton biyostratigrafisi

(21669 KB)

Akhisar (Çıtak) çevresi kömürlerinin palinolojik incelemesi

(3511 KB)

İri bentik foraminifer (Lepidocyclina gigas Cushman’ın, Burdigaliyen) Bulanık (Muş), Kadirli (Adana) ve Andırı (K. Maraş) yöresinde sistematik tanımı ve paleoekolojisi

(2145 KB)

Yeni bir mineral, Trabzonit, Ca4, Si3 O10 2H2O

(564 KB)

Karabük-Safranbolu Tersiyer havzası kuzey kenarının stratigrafisi ve niteliği

(1208 KB)

Orta Karadeniz bölgesindeki Pliyosen yaşlı Canik volkanitlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi:

(1837 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için