TMMOB Odalar 18 Ağustos 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 30/1   Yıl: 1987 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(207 KB)

Çamdağ (Sakarya)-Sünnicedağ (Bolu) yöresinin jeolojisi

Aydın, M., Serdar, H.S., Şahintürk, Ö., Yazman, M., Çokuğraş, R., Çelik, O., Özçelik, Y., 1987,

(2407 KB)

Muş ve Aladağ’ın fauna ve florası hakkında

Ülkümen, N.R.,

(3096 KB)

Korkuteli yöresinin (KB Antalya) Üst Eosen-Alt Oligosen kalkerli nannoplankton biyostratigrafisi

Toker, V.,

Akhisar (Çıtak) çevresi kömürlerinin palinolojik incelemesi

Akgün, F., Akyol, E.,

(3511 KB)

İri bentik foraminifer (Lepidocyclina gigas Cushman’ın, Burdigaliyen) Bulanık (Muş), Kadirli (Adana) ve Andırı (K. Maraş) yöresinde sistematik tanımı ve paleoekolojisi

Sakınç, M.,

(2145 KB)

Yeni bir mineral, Trabzonit, Ca4, Si3 O10 2H2O

Sarp, H., Burri, G.,

(564 KB)

Karabük-Safranbolu Tersiyer havzası kuzey kenarının stratigrafisi ve niteliği

Koçyiğit, A.,

(1208 KB)

Orta Karadeniz bölgesindeki Pliyosen yaşlı Canik volkanitlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi:

Terzioğlu, M N.,

(1837 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için