TMMOB Odalar 29 Mayıs 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 37/1   - Yıl: 1994 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(170 KB)

Doğu Pontidler’de volkanizma ve jeotektonik gelişim, Yomra (Trabzon)-Keşap (Giresun)-Kelkit (Gümüşhane) yöresi, KD Türkiye

(1156 KB)

İnler Yaylası (Şebinkarahisar-Giresun) Pb-Zn Yatakları

(3460 KB)

Alaşehir kuzeyinde (Menderes Masifi, Demirci-Gördes Asmasifi) gözlenen metagabroların petrografisi ve metamorfizması

(3383 KB)

Pontid Adayayı’nda Carlin tipi Kaletaş (Gümüşhane) Altın Zuhuru

(796 KB)

Ankara’nın doğusunda yer alan Yayla olistostromun jeolojisi

(547 KB)

Akçaabat, Yomra (Trabzon) kıyı yöresi topraklarının bazı ağır metal içerikleri

(589 KB)

Sivas-Ulaş sölestin oluşumlarının (Tersiyer) mikrodokusal özellikleri ve sıvı kapanım çalışmaları

(15093 KB)

Başören köyü (Kuluncak-Malatya) Britolit damarlarının jeolojisi ve kimyasal mineralojik özellikleri

(1099 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için