TMMOB Odalar 18 Ağustos 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 37/1   Yıl: 1994 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(170 KB)

Doğu Pontidler’de volkanizma ve jeotektonik gelişim, Yomra (Trabzon)-Keşap (Giresun)-Kelkit (Gümüşhane) yöresi, KD Türkiye

Genç, S., Güven, İ.H.,

(1156 KB)

İnler Yaylası (Şebinkarahisar-Giresun) Pb-Zn Yatakları

Şaşmaz, A., Sağıroğlu, A.,

(3460 KB)

Alaşehir kuzeyinde (Menderes Masifi, Demirci-Gördes Asmasifi) gözlenen metagabroların petrografisi ve metamorfizması

Candan, O.,

(3383 KB)

Pontid Adayayı’nda Carlin tipi Kaletaş (Gümüşhane) Altın Zuhuru

Tüysüz, N., Özdoğan, K., Er, M., Yılmaz, Z., Ağan, A.,

(796 KB)

Ankara’nın doğusunda yer alan Yayla olistostromun jeolojisi

Yılmazer, İ.,

(547 KB)

Akçaabat, Yomra (Trabzon) kıyı yöresi topraklarının bazı ağır metal içerikleri

Sadıklar, M.B., Van, A., Karaahmet, S.,

(589 KB)

Sivas-Ulaş sölestin oluşumlarının (Tersiyer) mikrodokusal özellikleri ve sıvı kapanım çalışmaları

Tekin, E., Ayan, Z., Varol, B.,

Başören köyü (Kuluncak-Malatya) Britolit damarlarının jeolojisi ve kimyasal mineralojik özellikleri

Özgenç, İ., Kibici, Y.,

(1099 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için