TMMOB Odalar 18 Ağustos 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 38/1   Yıl: 1995 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(195 KB)

Anadolu Otoyolu Kazancı-Gümüşova kesimi arasında yer alan zeminlerin konsolidasyon davranışı

Zarif, İ.H.,

(1189 KB)

Yeni bir orbitoidal foraminifer cins ve türü: Ilgazina unilateralis n. gen., n. sp.

Erdoğan, K.,

Doğu Pontidler’de porfiri Cu-Mo mineralleşmeleri içeren granitoyitlerin jeokimyasal özellikleri

Yalçınalp, B.,

(1122 KB)

Daday-Devrekani masifi metamorfizması ve jeolojik evrimi, Kastamonu bölgesi, Batı Pontidler, Türkiye

Boztuğ, D., Yılmaz, O.,

(1699 KB)

Yazıcık (Niksar-Tokat/Türkiye) bentonitleri: İlk veriler

Akbulut, A.,

(842 KB)

Beypazarı havzası (Ankara Batısı) Üst Miyosen-Pliyosen jipsli serilerinin sedimantolojisi

Karadenizli, L.,

(2200 KB)

Vaysal Köyü (Lalapaşa-Edirne) fluoritlerinde sıvı kapanım çalışmaları ve nadir toprak elementleri jeokimyası.

Ayan, Z., Özgenç, İ.,

(555 KB)

Doğu Pontidler’de (KD Türkiye) Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Berdiga kireçtaşında gözlenen diyajenetik kuvars dokuları ve oluşum koşulları

Kırmacı, M.Z.,

(5021 KB)

Kıraman (Ayrancı-Karaman) yöresi talk yatakları

Murat, A., Temur, S.,

(1101 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için