TMMOB Odalar 28 Mayıs 2020, Perşembe

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 42/1   - Yıl: 1999 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(185 KB)

Marmara Adası’nda ilerleyen bölgesel metamorfizma ile tektonik tarihçe arasındaki ilişki

(2919 KB)

Dedeyazı-Çavuşlu (Doğanşehir/Malatya) yöresindeki skarn oluşumlar ve ilişkili demir cevherleşmeleri

(1578 KB)

Şükrüpaşa sokulumu (Dereköy-Kırklareli) ile ilişkili Cu-Mo cevherleşmesinin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri

(1137 KB)

Ayvacık (Çanakkale) bentonit yataklarındaki baydellit oluşumu

(957 KB)

Kadınhanı (Konya) K’ca zengin metatrakiandezitinin jeokimyası ve petrojenezi: Devoniyen (?) volkanizmasının gelişimi

(1609 KB)

Zile (Tokat) batısında Uzunköy çevresinin stratigrafisi

(1466 KB)

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun orta ve batı kesiminde bölgesel gerilme durumunun incelenmesi

(917 KB)

Aladağ (Yahyalı-Kayseri) akiferinde fiziksel, kimyasal ve izotopik parametreler ile kloroflorakarbon yaşları arasındaki ilişkiler

(496 KB)

Tokuş Formasyonunun yaşı ve çökelme ortamına ilişkin yeni bulgular (Sivas, Türkiye)

(3213 KB)

Tokuş Formasyonunun yaşı ve çökelme ortamına ilişkin yeni bulgular (Sivas, Türkiye)

(2819 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için