TMMOB Odalar 18 Ağustos 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 43/1   Yıl: 2000 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(174 KB)

Kınık (Gördes) Çevresindeki Erken Miyosen Yaşlı Linyitli Çökellerin Küçük Memeli Biyokronolojisi: Ön Sonuçlar

Ünay, E., Göktaş, F.,

(471 KB)

Simav grabeninin metalojenisi (İç-Batı Anadolu, Türkiye)

Oygür, V., Erler, A.,

(611 KB)

Kalburçayırı (Kangal, Sivas) Linyit Yatağının Jeolojisi ve Blok Kriging Yöntemi ile değerlendirilmesi

Şen, Ö., Saraç, C.,

(1282 KB)

Aladağ Birliği’nin Üst Devoniyen-Alt Triyas İstifinin Çökelme Ortamları ve Hidrokarbon Kaynak Kaya Değerlendirilmesi: Orta Toroslar, Türkiye

Yurtsever, T.Ş., Gürçay, B., Demirel, İ.H.,

(3989 KB)

Marmara Denizi güneyinde Orta-Geç Miyosen Aluviyal Yelpaze sisteminin Depolanma ve Fasiyes özellikleri

Özdoğan, M., Şahbaz, A., Kazancı, N.,

(2500 KB)

Geç Kuvaterner (Holosen)’de İstanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz bağlantısı hak

Meriç, E., Kerey, İ.E., Avşar, N., Tunoğlu, C., Taner, G., 2000, Kapan-Yeşilyurt, S., Ünsal, İ., Ros

(5696 KB)

(10780 KB)

(12815 KB)

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ YAYIN AMAÇLARI, KURALLARI VE YAYINA KABUL İLKELERİ

(224 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için