TMMOB Odalar 29 Mayıs 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 43/1   - Yıl: 2000 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(174 KB)

Kınık (Gördes) Çevresindeki Erken Miyosen Yaşlı Linyitli Çökellerin Küçük Memeli Biyokronolojisi: Ön Sonuçlar

(471 KB)

Simav grabeninin metalojenisi (İç-Batı Anadolu, Türkiye)

(611 KB)

Kalburçayırı (Kangal, Sivas) Linyit Yatağının Jeolojisi ve Blok Kriging Yöntemi ile değerlendirilmesi

(1282 KB)

Aladağ Birliği’nin Üst Devoniyen-Alt Triyas İstifinin Çökelme Ortamları ve Hidrokarbon Kaynak Kaya Değerlendirilmesi: Orta Toroslar, Türkiye

(3989 KB)

Marmara Denizi güneyinde Orta-Geç Miyosen Aluviyal Yelpaze sisteminin Depolanma ve Fasiyes özellikleri

(2500 KB)

Geç Kuvaterner (Holosen)’de İstanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz bağlantısı hak

(22488 KB)

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ YAYIN AMAÇLARI, KURALLARI VE YAYINA KABUL İLKELERİ

(224 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için