TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeodergi
İçindekiler

Sayı: 19   -   Yıl: 2020/ARALIK

İÇİNDEKİLER

Deprem Zararlarının Azaltılması Raporumuzu TBMM’de Sunduk

Deprem Danışma Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Deprem Zararlarının Azaltılmasında Fay Yasasının Önemi Webinarı Yapıldı

Yapı Denetimi Kanunu Uygulama Yönetmeliği 15. Kez Değişikliğe Uğradı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Odamız Arasında Toplantı Yapıldı

Bir Saldırı Da Kula-Salihli Jeoparkı’na!

Nereden Çıktı Şimdi Bu Fay? Doğu Anadolu Fayı’nın İlginç Öyküsü

Ali Esen Arpat

Tanıdığım Ahmet Abi

2020-2021 Yılı Bursiyerlerimiz Belirlendi

2021 Yılı Asgari Ücret Tarifesi belirlendi

Burayı Biliyor Musunuz: Suluada

Şubelerden Haberler

Bilimsel Etkinlikler

Ülkemizdeki Jeolojik Güzellikler

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası