TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeodergi
İçindekiler

Sayı: 15   -   Yıl: 2020/Haziran

İçindekiler

Türkiye’nin Deprem Aktivitesi Artıyor

Bülent Ozmen

Depremler Yerleşim Birimlerimizi Vurmaya Devam Ediyor

Bingöl Karlıova’da deprem yine fay hatları üzerinde veya yakınında kurulmuş kırsal yerleşim alanlarını vurdu

Depremler Marmaris’i Salladı

Jeoloji Mühendisliği Dergisi Chemical Abstracts Service-Cas Dizinine Alındı

Genel Merkezimizin Haziran Ayında Gerçekleştirdiği Webinarlar

Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları, Tabipler, Dişhekimleri ve Mali Müşavirler Olarak TBMM’ye Çağrımızdır!

IUGS Bülteni Yayınlandı

Jeoteknik/Mühendislik Jeolojisi Komisyon Toplantısı Yapıldı

TKİ Genel Müdürü Ziyaret Edildi

Oda Yazman Ve Saymanlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye İvme Veri Tabanı Ve Analiz Sistemi İle Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi web Sitesi Yenilendi

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı Ziyaret Edildi

Burayı Biliyor musunuz: Camili (Maçahel) Biyosfer Rezerv Alanı

Şubelerden Haberler

Bilimsel Etkinlikler

Sayı Tam Dosyası

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası