TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 26   -   Yıl: 1986 OCAK Cilt 10 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Deveci (Hekimham-Malatya) Siderit Örneklerine Özgü Jeokimyasal Verilerde Yapılan Bir Jeoistatistiksel Değerlendirme

Taner Ünlü

Ulukışla-Çamardı (Niğde) Volkanitlerinin Bazı Petrolojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Halil Baş Abdülkadir Ayhan Eşref Atabey

Refleksiyon Ölçümleri Yardımıyla Kömürleşme Derecesinin Saptanması ve Metodun Değirmentaşı (Artvin) Astrasit Yatağına Uygulanması

Gürkan Yersel

Sıva Kapanımlarının İki Farklı Yöntemle Kimyasal Analizleri

Rezan Birsoy

Kırıntılı kayaçların Dokusal Parametreleri Yardımıyla Taşınma Mekanizması ve Çökelme Ortamlarının Saptanması

Songül Gokçen Haluk Çetin Ismail Hakkı Demirel

Haberler

Jeoloji Takvimi

Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler

Yeni Üyeler

Yayın ve Malzeme Satış Listesi

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası