TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 25   -   Yıl: 1985 EKİM Cilt 9 Sayı 4

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Mağmatik Bir Sokulumun Farklılaşma ve Kristalizasyon Evrelerinin Saptanması İle İlgili Bir Yöntem ve Bu Yöntemin Bir Model Üzerinde Uygulanması

Atilla Aykol

Doğu Karadeniz Cevherleşmelerine Bir Örnek : Ocaklı (Maçka - Trabzon) Manganez Zuhuru

Mehmet Atasever Gedikoğlu Aydın Ali Van Işık Eyüboğlu Bülent Yalçınalp

Bayındır (Kaman) Fluorit Filonlarında Nadir Toprak Elemenleri Jeokimyası

Süleyman Servet Yaman

Yeşilyurt (Alaşehir) Sahasındaki Fluviyal Tortulların Ağır Minarelleri

Hüseyin Yılmaz

Besni Formasyonu`nun Alidamı (Kahta - Adıyaman) Kuzeybatısındaki Stratigrafik Gelişimi İle İlgili Yeni Gözlemler

Engin Meriç Fazıl Y. Oktay Sacit Ozer

Eriyebilir Kayaçlarda, Yerkaymaları, Yeraltı ve Kırıklarının Jeoteknik ve Birleşik Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi : Yat Limanı Antalya

Ahmet Ercan Ismet Ozer Irfan Atılgan Mehmet Ibrahimiye

Tez Özetleri

Recep Kılıç

Haberler

Recep Kılıç

Yeni Yayınlar

Jeoloji Takvimi

Yeni Üyeler

Yitirdiklerimiz

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası