TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 19   -   Yıl: 1984 OCAK Cilt 8 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Göksun-Afşin-Elbistan Dolayının Jeolojisi

Niyazi Tarhan

Bitlis Masifi Güney Kenarında (Lice-Kulp yöresi, Diyarbakır ili, GD Türkiye) Metamorfizma-Deformasyon İlişkileri

Salim Genç

Uranyumun Organik Jeokimyası

Hüseyin Yılmaz

Magmatik Kayaçların Stronsiyum İzotop Oranı İçeriklerinin Kökensel Yorumlamada Kullnılışı: Batı Anadolu ve Ege Adalarındaki Volkanik Kayaçlardan Örnekler

Tuncay Ercan Onder Oztunalı

Bitlis Masifi Avnik (Bingöl) Yöresindeki Zengin Demir Yataklarının Oluşumu

Cahit Helvacı

Sinop Havzasının Jeolojisi ve Petrol Olanakları

Abdullah Gedik Sadettin Korkmaz

Serçeme (Erzurum) Deresi Ultramafitlerinin Mineroloji ve Petrografisi

Ali Bilgin

Delta Ortamında Log Değerlendirmesi

J.a. Gılreath R.w. Stephens Necdet Şengündüz

Madenlerle İlgili Endüstride Jeoloji Mühendisinin Yeri

G.r Davıs Cihat Başocak Şener Teoman

Jeolojinin Çağımızdaki Önemi ve Türkiye`nin Ekonomik Hayatında Türk Mühendisine Düşen Görev

Güner Goymen

Haberler

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası