TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 17   -   Yıl: 1983 MAYIS Cilt 7 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Kula-Selendi (Manisa) Dolaylarının Jeolojisi

Ahmet Türkecan Erdoğdu Günay

Lice-Kulp Yöresi (Diyarbakır ili) GD Türkiye Filiş-Türbiditleri ve Çökelme Ortamları

Salim Genç

Türkiye Borat Yataklarının Mineralojisi

Cahit Helvacı

Gelibolu Yarımadası Hamzakoy Formasyonunun Çavda (Baküniyen) Gastropoda`ları

Güler Taner

Permiyen-Triyas Geçişinin Foraminifer Topluluk Ortak Menzil Zonları Yardımıyla Saptanmasına İlişkin Bir Örnek (Aladağlar Bölgesi, Doğu Toroslar)

Ahmet Işık

Karamadazı Graniti ve Çevresinin Jeolojisi

Mehmet Semih Ulakoğlu

Haberler

Odamızdan haberler

Kaybettiklerimiz

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası