TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 15   -   Yıl: 1982 EYLÜL Cilt 6 Sayı 3

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Neojen Çökelleri (Köprübaşı-Gördes) İçindeki Uranyum Yataklarının Oluşumu

Hüseyin Yılmaz

Yeraltısuları Açısından Jeolojik Ortamlar ve Akiferlerin Sınıflanması

Hasan Turgut Oztaş

Etir Yaylası (Şebinkarahisar) Fluorit Zuhurunun Mineralojisi ve Oluşumunun Sıvı Kapanım Yöntemi ile İncelenmesi

Faruk Çalapkulu Zeynep Ayan

Bantlı Demir Formasyonu

Ahmet Çağatay

Polonya`daki Kontinental Tersiyer`in Kömürlü Formasyonları ve Kömür Yatağı Tipleri

Ertem Tuncalı

Toplantılar Takvimi

Haberler

Odamızdan haberler

Kaybettiklerimiz

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası