TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 14   -   Yıl: 1982 MAYIS Cilt 6 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Yalvaç-Akşehir Dolayının Stratigrafisi ve Batı Toroslarla Deneştirimi

Cavit Demirkol

Yeraltısuyu Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin İlkeler ve Yöntemler

Ismail Hakkı Kulaksızoğlu

Boksit ve Türkiye`deki Boksit Yatakları

Ahmet Çağatay Bülent Arman

İzmir-Tire Bölgesindeki Endemik Guatr`ın Etyolojik Etkenleri Arasında Jeolojinin Önemi

Fethi Doğan

Kazan (Ankara) Yöresi Kayaçlarının Çimento Hammaddesi Olarak Değerlendirme Olanakları

Meral Yeniyol

X-Ray Difraksiyon Analizlerinde Standart Sapma Yöntemi Uygulaması İle Plajiyoklazların Anortit Yüzdelerinin Belirlenmesi

Salim Genç

Madenciliğimizde Aramacılık Sorunları

Yusuf Ziya Ozkan

Yayınlar

Odamızdan Haberler

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası