TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 13   -   Yıl: 1982 OCAK Cilt 6 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Karbonat Kayaların Gelgit Düzlüklerinde Çökelmesi ve Diyajenezi: Batı Colorado`da (A.B.D.) Manitou Formasyonunun Stratigrafisi

Oğuz Irtem

Karstlaşma ve Mühendislik Projelerinde Sayısal Karst Sınıflaması Kavramı

Hasan Turgut Oztaş

İnce Taneli Tortul Kayaların Saha Sınıflaması

Paul D Lunegard Neil D Samuels Mehmet Onal

Madenbelenitepe (Soğukpınar-Keles, Bursa) Stannitinin İncelenmesi

Ahmet Çağatay Bülent Arman Yılmaz Altun

Metasomatik Zonlanma ve Uludağ Skarn Kuşağı Üzerine Bir Tartışma

Kemal Inan

Şev Açılarının İlk Yaklaşım Olarak Hesaplanmasında İki Yeni Pratik Yöntemin Konya-Çumra Manyezit Sahasına Uygulanışı

Reşat Ulusay

Büyük Antimuan Yataklarının Türlerine Göre Sınıflandırılması

A Zızbrman R Serment Ramiz Ozocak

Çökellerde Ortamsal Araştırmaların Maden Arama-İşletme Aşamalarındaki Yararları

Muzaffer Şenol

Çiçekdağı-Mahmutlu Sıcak Su Kaynaklarının Hidrojeoloji İncelemesi

Baki Canik

Sovyetler Birliği`nin Polimetalik Maden Yatakları ve Bu Yatakların Bazı Özellikleri

Adnan Inan

Yayınlar

Toplantılar

Haberler

Kaybettiklerimiz

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası