TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 11-12   -   Yıl: 1981 MAYIS/EYLÜL Cilt 5 Sayı 1

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Anayasa Madde 122

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun

T.M.M.O.B. Kanunu

T.M.M.O.B Tüzüğü

T.M.M.O.B Genel Kurul Yönetmeliği

T.M.M.O.B Jeoloji Mühendisleri Odası Tüzüğü

J.M.O. Bütçe ve Genel Muhasebe Yönetmeliği

J.M.O. Denetleme Yönetmeliği

J.M.O. Ambar ve Demirbaş Yönetmeliği

J.M.O. Komiteler Yönetmeliği

J.M.O. Yayın Komitesi Yönetmeliği

J.M.O. Temsilciler Yönetmeliği

J.M.O. Bilimsel ve Teknik Kurul Yönetmeliği

J.M.O. Fotoğraf Arşivi ve Sergisi Yönetmeliği

J.M.O. Jeoloji Mühendisler Dergisi

Bayındırlık Bakanlığı Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği

T.M.M.O.B Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

T.M.M.O.B Bilirkişilik - Eksperlik - Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği

6309 Sayılı Maden Yasası ile Yönetmeliklerindeki Jeoloji Mühendislerinin Yeri

`6309 Sayılı Maden Kanunu`nun 32, 33, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 60, 61, 82, 84. Maddeleri

167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun

167 Sayılı Yeraltısuları Yasası ve Tüzüğüne İlişkin Jeoloji Hizmetleri Açısından Değişiklik Önerileri

T.M.M.O.B. Jeoloji Mühendisleri Odası`nın Yeraltısuları Tüzüğü Değişiklik Önerisinin Gerekçesi

Yeraltı Suları Tüzüğü

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası