TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 08   -   Yıl: 1979 MAYIS Cilt 3 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Gediz ve Emet Güneyi Neojen Havzalarının Jeolojisi ve Yaş Sorunları

Hasan Gün Necati Akdeniz Erdoğdu Günay

Hakkari-Çukurca-Taşbaşı Fosil Plaser Zuhuru ve İçinde Gözlenen Prekambriyen Yaşta Ultrabazik Kayaç İzleri

Ahmet Çağatay

Gazla Dolgulu Yeraltı Boşluklarının Laser ve Stereofotoğraflarla İncelenmesi

Ozcan Ozmumcu

Nikel Yatakları ve Türkiye Nikel Olanaklarına Toplu ve Yeni Bir Bakış

Mustafa Aslaner

Uşak Eşme-Örencik Kaplıcasının Jeoloji-Hidrojeoloji Etüdü

Mustafa Iça

Kaya Şevlerinin Duraylılık Analizi

B. Kalkani Necdet Türk

Bakır, Önemi ve Geleceği

Mehmet Can Yıldız

Bitlis-Yukarı Ölek Köyü-Süllap Dere Yöresi Şistlerinin (Gonditler) Mineralojik İncelemesi ve Kökenleri Üzerine Düşünceler

Ahmet Çağatay Oğuz Arda

Doğu Akdeniz: Jeofiziksel Sonuçlar ve Yorumlamalar

O. Mqbmlaa Ali Dinçel

Yayınlar

Toplantılar

Haberler

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası