TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 07   -   Yıl: 1979 OCAK Cilt 3 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Sondajcılıkta Jeoloji Mühendisliğinin Yeri

Eğik Sondaj Kuyularının Düşey Yönde Abartılmış Jeolojik Kesitlerde Gösterilmesi İçin Bir Yöntem

D. Kennedy Necdet Türk

Yeraltı Kazılarında Jeolojik Sorunlar ve Araştırma Yöntemleri

Andrew H. Merritt Güngor Unay

Ayrışmış Bir Granit`te Agrega Niteliğinin Mikropetrografik İndeksler ve Standart Agrega Deneyleriyle Saptanması

T.yalçın Irfan

Bir Rezervuarındaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi

H. Fujita Necdet Türk

Bağkonak - Çimendere - Muratdağı (Isparta) Yöresinin Jeolojisi

Cavit Demirkol Mehmet Haluk Sipahi

Hasançelebi Demir Yatağının Titanyum ve Alkali Sorunları

Ahmet Çağatay Oğuz Arda

Balya Kurşun-Çinko Maden Yatağı

Dünyada Barit ve Geleceği

Mehmet Ayan

Bazı Endüstriyel Hammaddeler İçin Sanayide Aranan Koşullar

Ismail Alp

1979 Bütçesi Görüşülürken Sendikasız Kamu Görevlilerinin Ücretleri Sorunu Üzerine Görüşler

Tmmob Ankara

Yayınlar

Haberler

Toplantılar

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası