TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 92   -   Yıl: 2020 ARALIK Cilt 44 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Assessment of Engineering Properties of Al-Haweri Scoria, NW Sana`a, Yemen

Ibrahim A. Al-Akhaly Abubaker A. Al-Sakkaf

Kapadokya Bölgesi`ndeki Kaya Oyma Depoların Tasarım Ölçütlerinin Sayısal Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Ismail Dinçer Mutluhan Akın Ahmet Orhan Can Duru

Güdül (Ankara) Yöresi Zeminlerinin Şişme Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Rıza Soypak Ali Kayabaşı

Erzincan Ovası ve Dolayının Çevre Jeolojisi ve Planlanmasına Bir Yaklaşım

Doğuş Boz Ali Yılmaz

Mermerlerin Aşınma Direncini Belirlemek İçin Kullanılan Geniş Diskli Aşındırma Testi (GDA) İçin Bazı Yorumlar ve Öneriler

Ali Ozvan Ercan Inan

Bafa Gölü`nün Hidrokimyasal ve Hidrojeolojik İncelenmesi: Sürdürülebilir Su Kaynak Yönetimi

Anıl Küçüksümbül Ali Toygar Akar Gültekin Tarcan

Değişken Debili (Kademeli) ve Sabit Debili Pompa Testi Planlaması, Analitik ve Sayısal Analizlerinin Değerlendirilmesi

Emrah Dirmit

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası