TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 91   -   Yıl: 2020 HAZİRAN Cilt 44 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Güneyce Karayolu Tüneli Sağ Tüp Giriş ve Çıkış Bölümlerinin Jeoteknik ve Destek Sistemi Açısından İncelenmesi

Baki Omer Furat Fikri Bulut

İki Farklı Örneklem Tekniği Kullanılarak Oluşturulan Heyelan Duyarlılık Haritalarının Frekans Oranı (FO) Yöntemi ile Karşılaştırılması

Gülseren Dağdelenler

Menderes Masifi`nde Açılmış Açık Ocak Albit Madenindeki Bir Duraysızlığın Nedenlerinin Araştırılması ve Robotic Total Station Cihazı Kullanılarak Yenilme Öncesinde Şev Hareketlerinin İzlenmesi

Saffet Deniz Karagoz Cem Kıncal Mehmet Yalçın Koca

Karabağlar (İzmir) Bölgesindeki Heyelanların Olası Yenilme Koşulları

Koray Ulamış Recep Kılıç

Attepe - Elmadağ-Menteş–Karaçat Demir Sahalarında Yüzey Suyu-Yeraltı Suyu İlişkisinin Araştırılması

Muhterem Demiroğlu Yüksel Orgün Tutay

Tavas (Denizli) Ovası ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi

Şehnaz Şener Gozde Canpolat

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası