TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 91   -   Yıl: 2020 44/1 HAZİRAN ISSN 1016-9172

İçindekiler

Güneyce Karayolu Tüneli Sağ Tüp Giriş ve Çıkış Bölümlerinin Jeoteknik ve Destek Sistemi Açısından İncelenmesi / Investigation of Right Tube Inlet and Outlet Sections of Güneyce Highway Tunnel in terms of Geotechnical and Support System

Baki Omer Furat Fikri Bulut

İki Farklı Örneklem Tekniği Kullanılarak Oluşturulan Heyelan Duyarlılık Haritalarının Frekans Oranı (FO) Yöntemi ile Karşılaştırılması / Comparison of the Landslide Susceptibility Maps Using Two Different Sampling Techniques with the Frequency Ratio

Gülseren Dağdelenler

Menderes Masifi′nde Açılmış Açık Ocak Albit Madenindeki Bir Duraysızlığın Nedenlerinin Araştırılması ve Robotic Total Station Cihazı Kullanılarak Yenilme Öncesinde Şev Hareketlerinin İzlenmesi / Investigation of the Causes of an Instability i

Saffet Deniz Karagoz Cem Kıncal Mehmet Yalçın Koca

Karabağlar (İzmir) Bölgesindeki Heyelanların Olası Yenilme Koşulları / Possible Failure Conditions of the Landslides in Karabağlar (İzmir)

Koray Ulamış Recep Kılıç

Attepe - Elmadağ-Menteş–Karaçat Demir Sahalarında Yüzey Suyu-Yeraltı Suyu İlişkisinin Araştırılması / Investigation of Surface Water-Groundwater Interaction in Attepe - Elmadag-Mentes – Karacat Iron Fields

Muhterem Demiroğlu Yüksel Orgün Tutay

Tavas (Denizli) Ovası ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi / Hydrogeochemical Investigation of Tavas (Denizli) Plain and Its Vicinity

Şehnaz Şener Gozde Canpolat

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası