TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 88   -   Yıl: 2018 ARALIK Cilt 42 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

İstanbul Paleozoyik İstifi`ndeki Dayklar ile Yan Kayalarının Dayanım ve Deformasyon Özelliklerindeki Farklılıklar

Omer Ündül Buğra Can Çobanoğlu Feyat Taz

Zayıf Kayaçlarda Makinalı Kazı Performansının Kestirilmesindeki Zorluklar

Evren Poşluk Mustafa Korkanç

Engineering Properties of Basalt Coarse Aggregates in Hamdan Area, NW Sana’a, Yemen

Ibrahim A. Al-Akhaly

Türkiye`de CBS Tabanlı Kömür Maden Bilgi Sistemi (KMBS) Kurulmasında Kullanılacak Bazı Kriterler

Cevdet Bertan Güllüdağ Mehmet Altunsoy

“Kula Volkanik Jeoparkı Yönetim Planı” İçin Öneriler / Recommendations for Kula Volcanic Geopark Management Plan

Hasibe Korbalta

Türkiye`nin Asbest Profili ve Asbest Güvenliği Sorunu

Bahattin Murat Demir Sami Ercan Mustafa Aktan Harun Oztaşkın

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası