TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 86   -   Yıl: 2017 ARALIK Cilt 41 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Atık Barajlarındaki Su Kaçaklarının İncelenmesi: Çanakkale Örneği

Koray Ulamış Recep Kılıç

Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi

Şehnaz Şener Hülya Kibar

Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı

Ozgür Avşar Bedri Kurtuluş

Trabzon Civarındaki Fay Türü Jeolojik Yapıların Gravite Verileri Kullanılarak Belirlenmesi

Mustafa Ali Elmas

İlk Çağlardan Günümüze Yer Altı Yapıları, Kaya Yapıları ve Kaya Mekaniği

Ebru Akış Ozgür Satıcı

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası