TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 85   -   Yıl: 2017 HAZİRAN Cilt 41 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Jeolojik Bariyer Olarak Faylar, Örnek Çalışma: Çiğli Evka-5 Heyelanı (İzmir)

Cem Kıncal Tümay Kadakci Koca Mehmet Yalçın Koca

Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi`ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası

Nihat Dipova Bülent Cangir

Karstik Bölge Akarsularında Taban Akışının Ayrılması

Ebru Eriş

Değirmendere (Trabzon) Havzası Kaynak Sularında Su-Kayaç Etkileşimi

Elham Tahmasebzadeh Bastam Fatma Gültekin

Yeraltı Suları Bütçesi Tartışmaları

Muhterem Demiroğlu

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası