TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 79   -   Yıl: 2014 HAZİRAN Cilt 38 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Tümay Kadakci Koca Mehmet Yalçın Koca

Pasa Yığınları için Statik Koşullarda Şev Duraylılığının Araştırılmasının Önemi: Yeniköy Linyitleri İşletmesi Yaylıktepe Sahası Örneği

Hasan Karakul

Saraftepe (Trabzon) Tefrit Silinin Jeolojik ve Jeomekanik Özelliklerinin Araştırılması

Hakan Ersoy Bülent Yalçınalp Ali Erden Babacan

Basım Hatası: “Örneklemeden Rapor Etmeye Adım Adım Maden Kaynak Tahmini” Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 2013, Cilt 37, Sayı 2, sayfa 141-158

Yusuf Ziya Ozkan Mehmet Ali Akbaba

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası