TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 76   -   Yıl: 2012 ARALIK Cilt 36 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Kuvaterner Yaşlı Alüvyal Zeminlerin Kuvvetli Yer Hareketine Etkisi: 2011 Van Depremleri

Levent Selçuk Harun Aydın

Çayeli Bakır Yatağı Çevresindeki Toprak ve Bitkilerde Mevsimsel Değişimlerin İstatistiksel Olarak Belirlenmesi

Gülten Yaylalı Abanız Necati Tüysüz

Anizotropik Yükleme Koşullarında Eksenel Deformasyon İle Sıvılaşma İlişkisi

Koray Ulamış Harn Jyh Yang Gary Norris

Yellice (Çetinkaya-Sivas) Manyetit Oluşumlarının Maden Jeolojisi

Ceyda Oztürk Taner Ünlü Ibrahim Sonmez Sayılı

Yayın amaçları ve Yazım Kılavuzu

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası