TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 74   -   Yıl: 2011 ARALIK Cilt 35 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Antalya İli Yerleşim Alanının Depremselliğinin Araştırılması

Nihat Dipova Bülent Cangir

Ayrışma Özelliklerinin Elektriksel Özdirenç Tomografisi (EÖT) Yöntemi Yardımı İle Karşılaştırılması

Omer Ündül Atiye Tuğrul I.halil Zarif

Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri: Gümüşhane Granitoyidi Örneği, Gümüşhane, KD Türkiye

Selçuk Alemdağ Ayberk Kaya Zülfü Gürocak Serhat Dağ

Sarıgöl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonların Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Yalçın Koca Hasan Sozbilir Bora Uzel

23 Ekim 2011 Tabanlı-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu’daki Aktif Tektonik Yapılarla Olan İlişkisi

Çağlar Ozkaymak Hasan Sozbilir Erdin Bozkurt Ramazan Kadir Dirik Tamer Topal Hüseyin Alan Dündar Çağlan

Yazım Kılavuzu

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası