TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
Künye

EDİTÖR

Tamer Topal

TEKNİK EDİTÖR

Yavuz Kaya

İçindekiler

Sayı: 72   -   Yıl: 2010 ARALIK Cilt 34 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

Boğaçay (Antalya) Kıyı Ovası`nın Mühendislik Jeolojisi Değerlendirmeleri

Nihat Dipova

İki ve Çok Değişkenli İstatistik ve Sezgisel Tabanlı Heyelan Duyarlılık Modellerinin Karşılaştırılması: Ayvalık (Balıkesir, Kuzeybatı Türkiye) Örneği

Aykut Akgün Necdet Türk

Eskipazar Sarı Travertenleri için Kütlesel Bozunma ve Bozunma Sınıflaması

Mutluhan Akın Aydın Ozsan

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı`nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Emre Savaş Mustafa Korkanç

Düzeltme

Yazım Kuralları

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası