TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 64   -   Yıl: 2006 HAZİRAN Cilt 30 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Karaali (Şanlıurfa-Yardımcı) Sıcaksuyunun Oluşumu ve Rezervuar Sıcaklığının Tahmini

Müfit Şefik Doğdu Hasan Kırmızıtaş

İlyaslar Köyü (Kırkağaç-Manisa) Dolayında Yüzeyleyen Tüflerin Petrografik Özellikleri

Ender Sarıfakıoğlu

Güney İlçesi (Denizli) Batısındaki Gölsel Kireçtaşınınn Fiziksel, Jeokimyasal ve Teknolojik Özellikleri

Eşref Atabey Mehmet Cemal Goncüoğlu Tamer Topal Cengiz Alptekin

Yazkonağı Mağarası`nın (Ünye-Ordu) Jeolojisi ve Oluşumu

Hakan Ersoy Mehmet Ziya Kırmacı Arzu Fırat Ersoy

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası