TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 44-45   -   Yıl: 1994 MAYIS-KASIM Cilt 18 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Granitoyid Petrojenezinde Magma Mingling/Mixing Kavramı

Sabah Yılmaz Durmuş Boztuğ

Maden Yataklarının Değerlendirilmesinde Jeoistatistiksel Simuıasyon Yöntemlerinin Kullanılması

Cem Saraç

Duraylı İzotoplar Jeokimr cısırım Moden Yataklarına Uygulanması

Ali Vedat Oygür

Mineral Kaynaklarının Uluslararası Perspektifi

Alp Taner Irkeç

Altın; Ekonomik Yaltaklanma Tipleri, Arama Saf halan ve Maliyet

Koray Kiriş

Çöp Depolama Alanlarında Oluşan Gazın (Deponi Gazı) Çevresel Etkileri Ve Ekonomik Potansiyeli

Ilker Şengüler Bazım Yılmaz

Çevre Jeolojisi ve Gelişmekte Olan Ülkelerle İşbirliği

Mesude Aydan

Yeraltısuyundan İçme ve Kullanma Suyu Temin Amaçlı Kuyularda Tasarım Teknikleri

Tahir Çebi

İçmesuyu Kuyusu ve Borularının Dezenfeksiyonu

Necla Akça

Kaya Mekaniği Öğretimine İlişkin Rapor

Mustafa Karabıyıkoğlu

Log Korelasyon Teknikleri ve Jeolojide Kullanımı

Aynur Geçer

Volkanik Kökenli Gaz Çalışması Temel Teknikleri: İzleme İle Bir Yaklaşım

Haydar Ilkem

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası