TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 34-35   -   Yıl: 1989 MAYIS-KASIM Cilt 13 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Türkiye Bor Madenciliğinin İşletme, Stoklama ve Pazarlama Sorunlarına Mineralojik Bir Yaklaşım

Cahit Helvacı

Mineraloji - Petrografi - Jeokimya ve İnsan Sağlığı Arasındaki Bağlantıları

Şükufe Nihal Aydın

Karadenizde Bir Yüksek Ayırımlı Sismik Yansıma Çalışması ve Jeolojik Sonuçları

Alüvyondaki Sızddecmazlık Çalışmaların Catalan Barajındaki Uygulaması

Nuri Ozgüzel Cuma Korkmaz Ihsan Taşkın Şevki Keser

Kayaçlarda Deformasyon Belirleyicileri: Orhaniye (ANKARA KUZEYİ) Lütesiyeninden Bir Örnek

Yaşar Ergün Gokten

Tortul Havzaların Jeodinamiği ve Petrol Sistemleri

Salih Yüksel

Saimbeyli (ADANA) Yöresinin Tektonik Özellikleri

Salih Zeki Tutkun

Kurşunlar Üyesi Konglomerasının (SEBEN - BOLU) İstatistiksel İncelemesi

Mahmut Tunç

Maden Yasası: Neyi Tartışıyoruz?

Jmo Yonetim Kurulu

Çalışanların Örgütlenmesi ve Demokrasi

Ahmet Erol

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası