TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 27   -   Yıl: 1986 NİSAN Cilt 10 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Karamadazi[ Yahyalı Kayseri] Kontak İİetazomatik Manyetit Yatağının Jeolojisi ve Oluşumu

Ali Vedat Oygür

Domaniç-Tavşanlı-Kütahya Gediz Yöresinin Tersiyer Jeoloji

Halil Baş

Ayvalık çevresinin jeolojisi ve volkanik kayaçların petrolojisi

Tuncay Ercan Muharrem Satır Ahmet Türkecan Mustafa Behçet Akyürek Ali Çevikbaş Erdoğdu Günay Müslüm Ateş Bülent Can

Yahyalı - Demirkazık [ Aladağlar Yöresi 1 lirasının Tektonomtratiğrafik özellikleri

Ahmet Ayhan Yunus Lengeranlı

Doğu Anadolu`nun Neotektonik Dönemde Jeolojik ve Yapısal Evrimi

Fuat Şaroğlu

Doğu Anadolu`nun Neotektonik Dönemde Jeolojik ve Yapısal Evrimi

Fuat Şaroğlu

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası