TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 61   -   Yıl: 2004 ARALIK Cilt 28 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Jeotermal Suların Rezervuar Sıcaklığının Tahmininde Kullanılan Jeotermometre Hesaplamaları İçin Bilgisayar Programı

Müfit Şefik Doğdu

Doğal Zeolitlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı

Ayşenur Uğurlu Aytunç Pınar

Yeraltısularının Kirlenmesinde Litoloji ve Yerleşim Alanlarının Etkisi: Ulupınar Kaynağı, Sorkuncak-Eğirdir-Isparta

Ali Yalçın Ayşen Davraz Mehmet Ozçelik

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri

Ilker Şengüler

Rapakivi Granitlerinin Jeolojisi, Petrografisi ve Petrolojisi; Finlandiya Rapakivi Granitleri

Mehmet Arslan Zafer Aslan

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası