TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 56   -   Yıl: 2002 HAZİRAN Cilt 26 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Muğla Yöresi Mermerlerinin. Mineralojik, Kimyasal Fiziksel ve Mekanik özellikleri

Ali Bahadır Yavuz Necdet Türk Mehmet Yalçın Koca

Bazı Yapı Malzemelerin Kapiler Su Emme Potansiyelleri

Adnan Ozdemir

Dağküplü Ofiyoliti ile Sivrihisar (Eskişehir) Dolayındaki Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası

Hayrettin Ozen Ender Sarıfakıoğlu

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası